Opettajien näytekirjapyynnöt

Tällä lomakkeella voit pyytää maksutonta opettajan näytekappaletta. Toimitamme maksuttomia näytekappaleita oppikirjoista, jotka tulevat kurssikäyttöön ja joista hankitaan jokaiselle opiskelijalle oma kappaleensa. Lomake on tarkoitettu vain opettajien käyttöön oppimateriaalivalintojen helpottamiseksi. Näytekirjojen myyminen on ehdottomasti kielletty.

Emme toimita näytekappaleita kieliopeista, harjoituskirjoista, sanakirjoista, äänitteistä, oppimispeleistä, opettajan materiaaleista tai opetus- ja kasvatusalan ammattikirjallisuudesta. Emme myöskään toimita maksuttomia näytekappaleita sähköisistä materiaaleista.

Pidätämme oikeuden päättää opettajien näytekappaleiden lähettämisestä oman harkintamme mukaan. Käsittelemme näytekirjapyynnöt kerran viikossa. Toimitamme näytekappaleita vain Suomeen.

* Pakollinen kenttä

Oppikirja josta toivon saavani maksuttoman näytekappaleen *

Kurssi tai kurssit joiden oppimateriaalivalintaa varten tarvitsen näytekirjan *

Kurssilla tällä hetkellä käytetty oppimateriaali *

Kurssin taitotaso eurooppalaisella taitotasoasteikolla *


Kursseilla opiskelijoita vuodessa keskimäärin *

Etunimi *

Sukunimi *

Jos haluat kirjasi oppilaitoksesi osoitteeseen, mainitsethan oppilaitoksen nimen myös osoitekentässä.

Osoitteeni *

Postinumero *

Postitoimipaikka *

Sähköpostiosoitteeni *

Puhelinnumeroni *

Opetan pääasiassa *


Koulutusohjelma, jossa opetan


Oppilaitos tai oppilaitokset, joissa opetan *

Aineet, joita opetan *

Käytän opetuksessa tällä hetkellä Finn Lecturan oppimateriaaleja *


Käyttämäni Finn Lecturan oppimateriaalit

Olen kiinnostunut osallistumaan uusien oppimateriaalien tekemiseen *


Oppilaitokseni tekee päätöksiä seuraavan lukuvuoden oppimateriaaleista *
Teen oman aineeni oppimateriaalivalinnat yleensä *
Lisätietoja